Hidden

Hidden

12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

+918880923123

[email protected]

Chúng tôi mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, không nghỉ trưa và không nghỉ cuối tuần